3 dạng phân tích thị trường

November 21, 2013 10:30 By fx365 group | Tags : edu Các kiến thức cơ bản forex


Để bắt đầu, chúng ta hãy xem 3 cách mà bạn có thể phân tích và phát triển ý tưởng 
để giao dịch trong thị trường. Đó là 3 dạng cơ bản trong phân tích thị trường:


1. Phân tích kỹ thuật


2. Phân tích cơ bản


3. Phân tích tâm lý thị trường
Luôn có sự tranh luận dạng phân tích nào tốt hơn, nhưng để nói cho bạn biết sự thật thì 
bạn cần biết tất cả chúng.
Nó giống như một chiếc ghế đẩu 3 chân, nếu một chân yếu, chiếc ghế sẽ vỡ với sức năng 
của bạn. Tương tự trong giao dịch forex, nếu khả năng phân tích của bạn trong bất kỳ 
dạng nào còn yếu, và bạn bỏ qua nó, bạn đã đánh mất một cơ hội giảm thiểu khả năng 
thua lỗ của mình.